top of page

INKA funding for Digitalization of Biobanks

"Oulun vetämälle kansalliselle digipatologiahankkeelle myönteinen rahoituspäätös Tekesiltä

Suomen biopankkien näytteet digitalisoidaan

Pohjois-Suomen biopankki Borealis digitalisoi näytekokoelmansa. INKA Tulevaisuuden terveys -ohjelman kärkihankkeen tavoitteena on luoda uusi digitaalinen ekosysteemi kansalliseen biopankkitoimintaan. Biopankkinäytteiden digitalisointi helpottaa tutkimusta, kun näytteitä ei tarvitse hakea fyysisesti biopankkivarastoista, vaan niitä voi käsitellä tietokoneelta käsin. Biopankkitutkimuksen ympärille odotetaan syntyvän runsaasti uutta liiketoimintaa.

Pohjois-Suomen biopankki Borealis on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Tekesiltä biopankkinäytteiden digitalisoimisesta. Digipatologiahanke alkoi Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja biopankki Borealiksen yhteistyön tiimoilta. Näiden lisäksi INKA-hankkeessa ovat mukana HUS:n, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä kaksi terveysteknologiayritystä. Kokonaisuus on joustavasti avoin uusille toimijoille. Hanke on INKA (Innovatiiviset Kaupungit) -ohjelman Tulevaisuuden terveys -kokonaisuuden kärkihanke, jonka tavoitteena on siirtää biopankkitoiminta täysin digitaaliseksi palveluksi eri toimijoiden käyttöön."

The project is first in the larger plan on the strategy to help the valuable work of biobanks transition to digital age and the 4P model.

The projects starts on April 2015 and is targeted to end on March 2017.


Featured Posts
Päivityksiä tulee pian
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page